W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2. Szczegóły w piśmie poniżej.

gus1

Pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w  Gdańsku