Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza nabór ofert związanych z prowadzeniem baru
w hali sportowej w Bojanie, ul. Wybickiego 38 b.Najem dotyczy pomieszczenia o pow. 21,50 m2 ( 4,30 x 5,00
) dostępności powierzchni holu o pow. ok.120 m2 oraz możliwości zainstalowania automatów sprzedażnych
napojów i słodyczy. Oferta oprócz proponowanej kwoty najmu powinna zawierać przykładowe produkty
gotowe przeznaczone do konsumpcji lub sposób ich przygotowania z półproduktów. Powierzchnia holu może
być wykorzystana jako miejsce konsumpcji ze stolikami Istnieje możliwość montażu mini baru z ladą i
hokerami. Lokal można oglądać w godz. funkcjonowania hali w Bojanie ul. Wybickiego 38 b
Oferty najmu należy składać w siedzibie GCK,SiR w Szemudzie ,ul. Szkolna 4 A lub w hali sportowej w
Bojanie , ul. Wybickiego 38 b do dnia 05 lutego 2015 r. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie wyboru najemcy
nastąpi w dniu 06.02.2015 r.