Gospodarz turnieju PUCHAR LATA Łebno 2014 drużyna BARKA Łebno wygrała główną nagrodę Wójta Gminy
Szemud Ryszarda Kalkowskiego. Najlepszym strzelcem został Daniel Groth z drużyny DRAGON Bojano.
Dla wszystkich drużyn były nagrody i poczęstunek.

Galeria

Załączniki