Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Wójt Gminy Szemud informuje, że rozpoczęły się prace związane z budową placów zabaw przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz przy Szkole Podstawowej w Częstkowie w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Gmina Szemud na ten cel pozyskała z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w wysokości 179.300,00 zł:

• 115.450,00 zł – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie;

• 63.850,00 zł – Szkoła Podstawowa w Częstkowie.

Kwota dotacji stanowi 50% kosztów utworzenia poszczególnych placów zabaw.

Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona jest od liczby uczniów w kl. I-III szkół podstawowych. W przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi od 1 do 69 uczniów maksymalna wysokość wsparcia finansowego na utworzenie i urządzenie szkolnego placu zabaw wynosi 63.850,00 zł, zaś w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi 70 i więcej uczniów maksymalna wysokość wsparcia finansowego na utworzenie i urządzenie szkolnego placu zabaw wynosi do 115.450,00 zł.

Celem utworzenia i urządzenia szkolnego placu zabaw w ramach w/w programu jest umożliwienie najmłodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, w tym pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoków, przeplotów czy zwisów. Wskazane jest aby plac wyposażony był np. w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki.

Gmina jest w trakcie prac związanych z podpisaniem umowy z projektantem w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie tzw. Szkolny Plac Zabaw „Duży” oraz przy Szkole Podstawowej w Częstkowie tzw. Szkolny Plac Zabaw „Mały”.