Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie organizowane w Domu Drzewiarza w Gościcinie ul. Drzewiarza 2 w dniu 22maja 2012 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00.

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów działań:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.


Dotyczyć będzie w szczególności:

– wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach w/w działań,

– ekonomicznego planu operacji,

– możliwości pozyskania pomocy z w/w działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji,

– możliwości kredytowania operacji w ramach w/w działań.

Szkolenie prowadzić będą pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni.

W czasie przerwy przewidujemy poczęstunek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do 21 maja 2012 r. w godz. 10.00-18.00 pod nr tel.:

58 676-11-11; kom. 668-522-476 oraz drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl


Danuta Nolbrzak-Hejmowska

Prezes LGD „Kaszubska Droga