Biblioteka w Szemudzie zaprasza do udziału w organizowanych przez nią konkursach i warsztatach. Szczegóły zamieszczamy poniżej.
konkurs Karta uczestnictwa Poezja Polska

Regulamin Poezji Polskiej

spotkania z bajką

finanse