Bieżące prace drogowe na drodze gminnej Kielno – Koleczkowo (uzupełnianie wyłomów).

Bogdan Hewelt