Od 23 października 2017 r. pasażerowie komunikacji publicznej w Trójmieście mogą korzystać z nowej platformy zakupu biletów Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W aplikacji do planowania podróży komunikacją publiczną – jakdojade.pl – zostały umieszczone, dotychczas dostępne w mobilnym kanale sprzedaży, jednoprzejazdowe bilety metropolitalne, jak i nowe – bilety 24 i_72-godzinne.

Jak skorzystać z biletów przez jakdojade?
Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play (na system Android) lub App Store (na system iOS) i ją uruchomić. Kolejne kroki prowadzące do zakupu są równie łatwe do pokonania. Użytkownikowi, który uruchomi aplikację, ukaże się ekran wzbogacony o nową zakładkę biletową. Zanim pasażer rozpocznie zakupy, musi zalogować się w aplikacji i aktywować swoje urządzenie do płatności. W ten sposób będzie mógł otrzymywać mailowo potwierdzenia wykonania transakcji i powiadomienia o zakupie biletu. Po aktywacji, aplikacja jest gotowa do zakupów.

Szczegóły techniczne oraz cennik biletów znajdują się w załącznikach poniżej.

Roman Chustak

290x400_x8_mzkzg_PrzystanekNr25.indd 24_i_72_godz_bilet_telefoniczny