Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przemieszczeń spycharkami mas ziemnych oraz wykonanie drenażu – ciągi główne.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 21.09.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 23.11.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria