Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z brukowej kostki betonowej 130 m2, wykonanie nawierzchni gruntowej z kruszywa łamanego i z kostki brukowej betonowej oraz umocnienie skarp, rowów i ścieków.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 18.05.2012. Roboty zostały odebrane w dniu 02.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria