Zakres

  • Zadanie dotyczy wykonania:
  • a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 195 m2
  • b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka koloru żółtego – 139 m2
  • c) obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 344 m
  • d) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo- piaskowej – ok. 60 m
    termin wykonania do 29.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 30.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 45.203,75 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Trakt pieszo-jezdny1 (1)Trakt pieszo-jezdny1Trakt pieszo - jezdny (1)Trakt pieszo - jezdny