Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie zatoczki autobusowej o szerokości 3,0 m, peronu przystanku o szerokości 1,5 m oraz wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 97 mb . Nawierzchnie zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8cm.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 13.10.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 23.11.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria