Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę 82 m. chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej, na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu na ul. Chodzińskiego włącznie.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawca została zawarta w dniu 30.09.2013r.Roboty odebrano protokolarnie z usterkami w dniu 28.11.2013r. Usunięcie usterek potwierdzono protokolarnie w dniu 05.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria