Zakres

  • Zadanie dotyczy wykonania:
  • a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – kostka szara chodnik – ok. 305 m2
  • b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka czerwona zjazdy – ok. 72 m2
  • c) krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 210 m.
  • d) obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 154 m
  • e) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – ok. 17 m
  • f) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – ok. 158 m
  • termin wykonania do 26.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 27.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 112.176,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Chodnik Głazica 3 Głazica