Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 98 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 8cm.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 10.04.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 10.05.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria