Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika w Karczemkach o długości ok. 100 mb i szerokości 2 m i 2m. Wykonane zostanie również ok. 35mb. kanalizacji deszczowej.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 26.06.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 12.08.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak