Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika w Kieleńskiej Hucie o długości ok. 240 m i szerokości 1,5m i 2m. Wykonane zostanie również odwodnienie, wzmocnienie skarp i oznakowanie poziome.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.05.2013r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 26.06.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria