Zakres

Zakres robót obejmował:
a) przygotowanie terenu pod budowę ok. 253 mb, szer 1,5 m
b) sączki
c) krawężniki, obrzeża betonowe
d) chodnik – nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm i 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm.
e) materiały inwestora Wykonawca przywiezie (załadunek, transport, rozładunek) z terenu odległego 2 km od placu budowy.
– kostka grub. 8cm – 89 m2
– kostka grub. 6cm – 64 m2
f) kostka szara grub. – 6cm – 37,50 m2
g) ściek podchodnikowy
h) rekultywację terenu.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 02.12.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 18.12.2014r.

Galeria