Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości ok. 130m, przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie

Stan realizacji

Zlecenie zostało podpisane w dniu 28.10.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 06.11.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria