Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o długości 165 mb i szerokości 1,5 m w tym wykonanie koryta, ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm i grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie studni oraz kanalizacji deszczowej z rur betonowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 27.09.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 24.10.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria