Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 470m2 oraz odwodnienia korpusu wodnego wraz ze studniami rewizyjnymi i kratką ściekową.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 28.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 22.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria