Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 360 m2, poszerzenie jezdni z kruszywa łamanego oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 87,63 m2 oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 17.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 31.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria