Zakres

Zakres inwestycji obejmował demontaż i utylizacje krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo – piaskowej na długości ok. 138 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce cementowo – piaskowej na zjeździe oraz wykonanie i montaż ścieków pochodnikowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 22.07.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 12.08.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria