Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m oraz ułożenie kostki brukowej betonowej szarej.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 16.01.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 10.05.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria