Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 173,18 mb i szer 1,5 m oraz ciągu pieszo jezdnego na odcinku ok. 230,58 mb i szer. 4,5 m. oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP S.A z terminem wykonania do dnia 28.06.2015 r.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 18.02.2015r. Wartość robót budowlanych przedmiotowej inwestycji wynosi 283.705,96 zł

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria