Zakres

Zakres robót obejmuje budowę chodnika ok. 615 m2 o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 i 2 m, przedłużenie i wykonanie nowych przepustów oraz wykonanie nasypu z terminem wykonania do 28.06.2015 r.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 18.02.2015r. Wartość robót budowlanych wynosi 114.862,10 zł.

Źródła dofinansowania

Brak