Zakres

Zakres robót obejmuje przebudowę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego w miejscowości Bojano z terminem wykonania do 28.06.2015 r.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 18.02.2015r. Wartość robót budowlanych wynosi 179.274,86 zł.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria