Zakres

Zakres inwestycji obejmuje wytyczenie trasy drogi ok 0,73 km. Przedmiotowa droga zostanie wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z ustawieniem krawężników i oporników oraz wykonanie ławy zapierającej z betonu. Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje również regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej o długości 476,5 m oraz budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu o długości 348 m.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 16.01.2014r. na kwotę brutto w wysokości 517 830,00 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Inwestycja współfinansowana przy udziale Mieszkańców "Osiedle Ekolan" w wysokości 106 336,75 zł brutto.