Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w Będargowie ul. Różny Dąb o szerokości 3,2 o długości 150 m wraz z budową zjazdu na posesję.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 17.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 31.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Dofinansowanie z budżetu Województwa, w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Galeria