Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi Będargowo -Zęblewo na odcinku 438 mb w tym 232 mb – szer. 4 m. i 206 mb – szer. 3,20 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwodnienie korpusu drogowego – przepusty rurowe – ciek betonowy – rów odwadniający, f) pobocze, g) bariery ochronne, h) poręcze ochronne, i) geodezję powykonawczą.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 28.03.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak