Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej szerokości 4 m wraz z podłączeniem do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych. Budowa skrzyżowań i zjazdów na posesję i drogi.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 19.06.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 24.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.