Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 200 m w tym budowę skrzyżowania, zjazdów na posesję z ułożeniem na powyższych odcinkach nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 28.09.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 09.11.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria