Zakres

  • przebudowano drogę na odcinku 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
  • wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3 cm,
  • wykonano zjazdy technologia j.w. – 72 m2
  • wykonano rów odwadniający i przepusty drogowe
  • ustawiono krawężniki betonowe – 28 m
  • ustawiono bariery ochronne – ok. 20 m (U12a z poprzeczką – 200 x 150 cm – rama rura Ø 60,3 i poprzeczka – rura Ø 48,3 mm – kolor żółty).
  • utwardzono pobocza 2 x 0,5m,
  • termin wykonania do 30.10.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 31.08.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 329.920,39 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-001-22 rys-001-24 rys-001-25rys-718 rys-715 rys-716 rys-717rys-850 rys-845 rys-846 rys-848 rys-849