Zakres

  • przebudowano drogę na odcinku 480,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
  • wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  • wykonano zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – 80 m2
  • utwardzono pobocza 2 x 0,75 m,
  • termin wykonania do 09.01.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 30.11.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 195.473,70 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-029rys-123rys-127cam00594