Zakres

Budowa drogi gminnej o szerokości 4m, długości ok. 500m wraz z budową zjazdów i podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.10.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 06.12.2013r.

Źródła dofinansowania

brak

Galeria