Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi o szerokości 4 m i długości 270 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 08.08.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 21.09.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria