Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 720,00 m2 oraz z kostki betonowej gr. 8 cm o długości ok. 225,00 m2 wraz z budowę chodnika z kostki betonowej szarej o długości 322,00 m2.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 11.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 24.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria