Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kamieniu m. in. przy ul. Odysa, Zeusa, Herkulesa, Chylońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta. W obrębie geodezyjnym Szemud: odcinek wzdłuż ul. Wejherowskiej. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostanie wybudowane 6 928,9 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz 1 252,1 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto w dniu 26.02.2014. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Galeria