Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej Łebieńska Huta – Otalżyno szerokości 4 m na odcinku od km 0+270 do 0+470 (200 m) w miejscowości Łebieńska Huta dz. nr 66/12 i 67/1 wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 31.07.2014r.