Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 406,61 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu,
  – ścieki z prefabrykatów betonowych ok. 65 m,
  – kanały z rur PVC – ok. 17 m.
  – obudowy wylotów kolektorów – 4 szt.
 • termin wykonania do 10.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 12.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 245.883,90 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

cam00230rys-366rys-405rys-467rys-475rys-652