Zakres

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej S4 – S7 – 87 m. oraz odgałęzienia / przyłącza kanalizacyjne – 15,5 m. z terminem wykonania do 30.06.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 09.06.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 16.700,00 zł brutto