Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej umożliwiającej zasilenie trzech lamp oświetlenia przy ul. Jeziornej w Dobrzewinie.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 25.10.2013 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 21.11.2013 r.(bez ustawienia lamp).

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria