Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów oświetleniowych nr 12/1, 14/1, 16/1, 18/1 – 4 szt. oraz montaż tabliczek bezpiecznikowych i opraw lamp.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 31.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 16.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria