Zakres

Zakres robót obejmował:
a) Budowa lini kablowej nN
– ułożenie kabli: w rowach kablowych, w rurach, w SO i słupach, na słupach, do rur osłonowych mocowanych na słupie –ok. 254 m
– fundament prefabrykowany betonowy F-100/40 – 4 szt (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
– oprawa uliczna – 4 szt. (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
– słup o.c L=8m – 4 szt. (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
– tabliczka bezpiecznikowa słupowa – 2×25 – 4 szt. (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
– wysięgnik S1/1 – 4 szt. (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
– źródło SONT-PIA plus 70 – 4 szt. (z czego 2 szt. dostarczył Zamawiający)
b) montaż szafki oświetleniowej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 27.11.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 29.12.2014r.

Galeria