Zakres

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowy linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów 2/2; 2/1; 5/1; 7/1.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 13.10.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 07.11.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria