Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej o długości 327 m z montażem pięciu lamp.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29.11.2013r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 30.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak