Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej wraz z montażem jednej lampy oraz szafki oświetleniowej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 06.12.2013 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 30.12.2013 r.

Źródła dofinansowania

Brak