Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN w tym ułożenie kabli ok 1276 m oraz ułożenie rur osłonowych ok. 135 m.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 16.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 19.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.