Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno – Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) – 1 słup oświetleniowy oraz skrzyżowania drogi Kielno – Bojano (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) – 1 słup oświetleniowy.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 07.11.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 13.12.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria