Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę oświetlenia w msc. Łebno przy ul. Smażyńskiej – II etap (3 lampy) oraz budowę oświetlenia w msc. Warzno przy ul. Czeczewskiej (3 lampy)

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 22.05.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 05.07.2013r.

Źródła dofinansowania

brak

Galeria